ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา

  กรุณากรอกให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในใบกำกับภาษีและประกาศนียบัตร
** กรณีที่มีการยกเลิกการอบรม รบกวนแจ้งก่อน 7 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าอบรม ค่าลงทะเบียน **

ค่าลงทะเบียน

ราคาจ่ายสุทธิ เป็นราคาค่าอบรมที่รวมVat 7% และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
อบรมหนึ่งวัน อบรมหนึ่งวัน
ค่าอบรม จ่ายสุทธิ ค่าอบรม จ่ายสุทธิ
ชำระค่าอบรม 7,500 7,800 7,500 8,025
** การชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้าท่านยังได้รับใบเสร็จรับเงินก่อนใคร **

การชำระเงิน

1.ชำระผ่าน Siam Commercial Bank หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บริษัท ค็อบเด้นลอยด์ แอสเซสเม้นท์กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 406-100110-8 สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 4 ประเภทออมทรัพย์

2.โอนยอดสุทธิเต็มจำนวน ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นใดของทางธนาคาร

3.กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายรบกวนส่งเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริงไปรษณีย์มาที่
นางสาวอัญญา บินอับดุลเลาะห์
บริษัท ค็อบเด้นลอยด์ แอสเซสเม้นท์กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 272 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

4.หลังจากที่คุณชำระค่าสมาชิกแล้ว ขอให้ส่ง Fax หรือ E-Mail หลักฐานการชำระเงินของท่านมาที่เรา Fax: 02-756-0406, info@cobdenlloyd.com หรืออัพโหลดยืนยันเอกสารการชำระเงินที่ปุ่มด้านล่าง
กรุณาระบุชื่อ-ที่อยู่บริษัท,สำนักงาน และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

5.หากต้องการติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาหรืออำนวยความสะดวก ติดต่อนางสาวอัญญา บินอับดุลเลาะห์ Tel: 091-878-9948, 098-259-4682 หรือ anya.b@cobdenlloyd.com

ยืนยันการชำระเงิน