บทความวิชาการ

Industry outlook 2016 :
Petrochemical and Plastic

 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2016 มีแนวโน้มทรงตัว คาดว่าการขยายตัวของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและการเติบโตของปริมาณขายโดยเฉลี่ยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีค่อนข้างทรงตัว จากปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ผันผวนและทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก จะมีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย คาดว่าดัชนีการผลิตจะขยายตัวราว 3% จากปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพึ่งพาการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกค่อนข้างมาก (65% ของปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด)
 • ด้านการซื้อขายผลิตภัณฑ์เคมี (chemical trading) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากภาวะราคาน้ำมันตกต่ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์เคมีมีราคาถูกลง รูปแบบการซื้อขายเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ made to order

กฎหมายประจำเดือน:
 • มกราคม 2559
 • กุมภาพันธ์ 2559
Training Program
PUBLIC 2016
 • การเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะดูแลการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย กรมโรงงาน กำหนดอบรม 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • การขนส่งสารเคมีอันตราย กำหนดอบรม 11 มีนาคม 2559
 • การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล กำหนดอบรม 21 มีนาคม 2559
 • การจัดแผนฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการควบคมสารเคมีอันตราย กำหนดอบรม 21 เมษายน 2559
 • การบริหารความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีอันตราย กำหนดอบรม 9 มีนาคม 2559
 • เทคนิคการใช้เอกสารความปลอดภัยสารเคมี กำหนดอบรม 25 เมษายน 2559
*** กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ***